Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.01.2019
Zaproszenie na szkolenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucja zarządzająca Programem LIFE w Polsce zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu LIFE 2018 I 2019 – podprogram działań na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu i realizacja projektów”, które odbędzie się 9 stycznia br. w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do wnioskodawców, którzy

– otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 r. (II faza naboru 2018 w Podprogramie działań na rzecz środowiska);

– którzy planują aplikować w naborze 2019 czy beneficjentów programu LIFE,;

– którzy obecnie realizują projekty.

 W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady finansowe w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w priorytetach Podprogramu w części działań na rzecz środowiska:

1.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

1.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna

1.3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Szczegóły na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,323,zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-9-stycznia-2019-r-zagadnienia-finansowe-w-projektach-life.html

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza:

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life—9-stycznia-2019/

do dnia 7 stycznia br., do godz. 12.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodał: Benedykt Perzyński