Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.03.2018
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza zainteresowanych pozyskaniem środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych w związku z planowanym naborem wniosków. W trakcie spotkań  będzie można zapoznać się z  planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinasowane w bieżącym okresie programowania, np. tworzenie sieci współpracy, rozwój rynków zbytu, projekty grantowe, zachowanie dziedzictwa lokalnego. Omówione zostaną również poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Harmonogram spotkań na terenie powiatu działdowskiego:

  • 9 kwietnia br., godz. 13:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie,
  • 12 kwietnia br., godz. 10:00 – Urząd Gminy Płośnica,
  • 18 kwietnia br., godz. 10:00 – Urząd Gminy Działdowo.
Dodał: Benedykt Perzyński