Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.01.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Fundusz Rozwoju regionalnego zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania wsparcia w ramach Osi 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2: Gospodarka wodno-ściekowa RPOWiM na lata 2014-2020, które odbędzie się 26 stycznia br. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1, s. 424).

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

Szczegóły:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

tel. 89 512 54 82/83/85/86

email: gpiosztyn@warmia.mazury.pl

Na podst. Informacji z Urzędu Marszałkowskiego WiM w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński