Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.03.2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym właściciele gospodarstw będą mieli okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych oraz poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa z dn. 29 marca br.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Dodał: Benedykt Perzyński