Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 13.03.2018
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ZIELONE LATO”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił właśnie tegoroczna edycję konkursu agro-eko-turystycznego „ZIELONE LATO” popularyzującego turystykę na obszarach wiejskich.

Konkurs, w ramach którego samorząd województwa rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur, rozgrywany jest w trzech kategoriach:

  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
  • zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 27 kwietnia br.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

http://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/2045-zielone-lato-na-warmii-i-mazurach

Dodał: Benedykt Perzyński