Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.09.2018
Zaproszenie do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór do Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse” 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w którym uczestniczyć mogą  instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, takie jak: powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury, organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów), Ochotnicze Straże Pożarne i nieformalne grupy dorosłych.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1 lutego 2019 r., a 31 sierpnia 2019 r. Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Termin składania wniosków upływa z dniem 24 października 2018 r., o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://rownacszanse.pl/2018/RKG_ogloszenie

Dodał: Benedykt Perzyński