Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.02.2024
Zaproszenie wzięcia udziału w konkursie ofert: „Ochrona środowiska owadów zapylających”

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert: „Ochrona środowiska owadów zapylających”, obejmującym:

  1. działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających, których celem szczegółowym jest podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie ochrony środowiska owadów zapylających – pszczoły miodnej – Apis mellifera. Preferowane będą zadania ukierunkowane na edukację w powyższym zakresie.
  2. działania zmierzające do poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów do pobudzenia wczesnowiosennego oraz zimowli, których celem szczegółowym jest poprawa dobrostanu naturalnych zapylaczy tj. pszczoły miodnej – Apis mellifera (głównie poprzez dokarmianie), mający bezpośredni wpływ na zdrowotność i prawidłowy rozwój rodzin pszczelich.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację wyżej wymienionych zadań to 200 tys. zł.

Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania dotacji w ramach ww. działań określone zostały w ogłoszeni konkursowym znajdującym się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie:

https://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Ogłoszenia konkursów ofert”.

Generator ofert dostępny na stronie: witkac.pl Bezpośredni link do ogłoszenia:

https://bip.warmia.mazury.pl/informacja/3053/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarza.html

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca 2024 r., do godz. 15.30.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Tomasz Balicki – tel. 89 521 92 42
  • Dariusz Sargalski – tel. 89 521 92 78

/zdjęcie główne przedstawia pole i ule/

Fot: Michał BudzyńskiDodał: Benedykt Perzyński