Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.06.2021

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej COVID-19 rozszerzamy możliwość odwiedzin chorych pacjentów w SP ZOZ w Działdowie.

Zasady odwiedzin Pacjentów w SP ZOZ w Działdowie

1. Odwiedziny chorych mogą odbywać się w godzinach:

Oddział chirurgiczny, ortopedyczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków – od 15,00 do 18,00

Oddział udarowy i neurologiczny – od 15,00 do 17,00

Oddział rehabilitacyjny, WOCHW – od 15,00 do 18,00

Oddział dziecięcy – od 12,00 do 19,00

Oddział medycyny paliatywnej – od 14,00 do 18,00

Oddział psychiatryczny – od 14,00 do 17,00

2. 1 osoba odwiedzająca po podpisaniu oświadczenia:

– zaszczepiona lub ozdrowieniec (COVID-19)

– lub/i osoba upoważniona przez pacjenta w dokumentacji medycznej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia,

3. Osoba powyżej 18 roku życia

4. Czas odwiedzin maksymalnie 30 minut

5. Miejsce odwiedzin sala chorych lub inne wskazane na oddziale

6. Obowiązkowa maska zakrywająca nos i usta przez cały czas pobytu w szpitalu (minimum chirurgiczna)

7. Na oddziałach zabiegowych wykluczamy odwiedziny w dobie zabiegu

8. Inne wyjątkowe sytuacje związane z odwiedzinami, zwłaszcza w ciężkich stanach chorego uzgadniamy z lekarzem oddziału.

Dodał: Benedykt Perzyński