Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 11.12.2017
ZJAZD POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W DZIAŁDOWIE

8 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbył się Zjazd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Działdowie, w trakcie którego  starosta Marian Janicki i wicestarosta Marian Brandt uroczyście podziękowali w imieniu mieszkańców powiatu działdowskiego „za wieloletni wkład w popularyzację oraz promocję aktywności sportowej i sprawności fizycznej wśród młodych mieszkańców naszego powiatu oraz za ścisłą współpracę z samorządem powiatowym”, obecnemu przewodniczącemu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Działdowie Henrykowi Przybyszewskiemu.

Galeria

Przewodniczący PSZS w Działdowie Henryk Przybyszewski, podziękował władzom powiatu za tak owocną współpracę oraz kolegom za zaufania, a następnie przypomniał zebranym historię zaistniałej 14 kwietnia 1999 r. terenie powiatu organizacji, kładąc nacisk na fakt, iż to właśnie Powiat Działdowski rokrocznie przeznacza znaczne środki finansowe na organizację wielu imprez sportowych odbywających się we wszystkich typach szkół i ośrodkach sportowych istniejących w poszczególnych gminach z terenu powiatu działdowskiego. Przypomniał również, ze Szkolny Związek Sportowy jest najliczniejszą ogólnopolską organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu. Program SZS uwzględniający aspekty sportowe, prozdrowotne, kulturowe i wychowawcze cieszy się uznaniem władz państwowych i samorządowych oraz społeczeństwa. Głównym długofalowym celem działań SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołą takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.
„Dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Działdowie głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak: agresja, podkultury czy też łamanie norm współżycia społecznego” – dodał H. Przybyszewski.

Galeria

W trakcie trwania Zjazdu PSZS powołano również nowy Zarząd PSZS w Działdowie, któremu przewodniczyć będzie ponownie Henryk Przybyszewski.

Dodał: Benedykt Perzyński