Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 21.09.2022

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO, realizowanym przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września br.

Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, służących zapobieganiu degradacji klimatycznej środowiska i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w ich działaniach doradczych.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby z pasją wrażliwością i wiedzą z zakresu dbania o klimat i środowisko oraz z umiejętnościami w przygotowaniu projektów społecznych, czy też inwestycyjnych.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie: https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/

Dodał: Benedykt Perzyński