Powiat Działdowski

A- A+

Przyroda i ekologia 19.01.2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie informuje, że zakończył etap rozbudowy strony internetowej o moduł pogodowy. Dane meteorologiczne udostępniane na stronie Ośrodka pozyskiwane są z 13 automatycznych stacji meteorologicznych należących do WMODR, rozmieszczonych na terenie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Gminy, na terenie których postawione zostały stacje w związku z tym przedsięwzięciem, nie poniosły żadnych kosztów, a do ich zadań należy jedynie udostępnianie terenu pod stacje.

Stacje meteorologiczne kontrolują zjawiska meteorologiczne, a także są podłączone do systemu monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Dostęp do danych meteorologicznych można uzyskać wchodząc bezpośrednio na stronie głównej Ośrodka klikaj w przycisk „Monitoring Pogody”  znajdujący się  prawym górnym rogu strony lub pod adresem https://wmodr.pl/pogoda.

Moduł pogodowy udostępniony na stronie Ośrodka zawiera trzy funkcjonalności:

aktualne dane pogodowe,

pogodę historyczna,

porównanie danych pogodowych.

W zależności od częstotliwości wyświetlanych danych, na wykresach pokazywane są średnie z wybranych okresów, a tam gdzie jest to zasadne, wartości minimalne i maksymalne.

Dane na temat poszczególnych parametrów zbierane są i zapisywane do bazy co 10 minut. Na potrzeby wykresów godzinowych i dziennych, odpowiednie dane są sumowane (opady, czas usłonecznienia) bądź uśredniane (temperatury, wilgotność, siła wiatru). Sumowanie bądź uśrednianie dotyczy wybranej częstotliwości wyświetlania danych (10 minut – ostatnie 10 minut, Godzina – ostatnia godzina, Dzień – aktualny dzień, Miesiąc – aktualny miesiąc).

Na poszczególnych diagramach danych możemy ukryć (ponownie wyświetlić) poszczególne wykresy, klikając w nagłówek z opisem danej.

Lokalizacje stacji metorologicznych WMODR:

 1. Powiat elbląski, gmina Markusy, obręb Zwierzno,
 2. Powiat braniewski, gmina Wilczęta, obręb Bardyny,
 3. Powiat lidzbarski, gmina Orneta, obręb Orneta 5,
 4. Powiat olsztyński, gmina Jeziorany, obręb Miasto Jeziorany,
 5. Powiat iławski, gmina Iława, obręb Franciszkowo Dolne,
 6. Powiat szczycieński, gmina Wielbark, obręb Wielbark,
 7. Powiat bartoszycki, gmina Sępopol, obręb Rygarby,
 8. Powiat kętrzyński, gmina Barciany, obręb Barciany –
 9. Powiat węgorzewski, gmina Węgorzewo, obręb Prynowo,
 10. Powiat giżycki, gmina Wydminy, obręb Wydminy,
 11. Powiat olecki, gmina Kowale Oleckie, obręb Wężewo,
 12. Powiat ełcki, gmina Prostki, obręb Ostrykól,
 13. Powiat ostródzki, gmina Grunwald, obręb Stębark.

Informacja: W-MODR

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński