Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 27.12.2017
Wigilia w działdowskim WTZ

14 grudnia br. w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Polski Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie miało miejsce spotkanie wigilijne uczestników, pracowników oraz zaproszonych gości. W ramach zajęć z choreoterapii oraz teatru przygotowano przedstawienie, którego fabułę oparto na czterech księgach Pisma Świętego: Księdze proroka Izajasza, Księdze Psalmów, Ewangelii św. Mateusza oraz Księdze Apokalipsy. Inscenizacja miała na celu przeprowadzenie widza przez wszystkie sceny związane z narodzinami Jezusa od czasów proroctw o Mesjaszu, poprzez scenę zwiastowania, aż po kulminacyjny moment narodzin w Betlejem.

Info: WTZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński