Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.05.2019
20 edycja Samorządowego Forum Ekologicznego, tym razem o charakterze międzynarodowym

9 maja br. w Rynie odbyło się Samorządowe Forum Ekologiczne, którego ideą jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Była to również okazja do porównania metod pracy i sposobów działania poszczególnych gmin i powiatów. Tegoroczne forum pod hasłem: „Energie#Energia”. miało międzynarodowy i bilateralny charakter z uwagi na obecność przedstawicieli partnerskiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt, z którym samorząd województwa warmińsko-mazurskiego formalnie współpracuje od 2014 r. W trakcie forum rozmawiano przede wszystkim o realizacji inwestycji w ochronę środowiska, czyli oczyszczalnie ścieków, sprawne systemy kanalizacyjne, instalacje recyklingu i zagospodarowywania odpadów czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  W forum, które otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wzięli udział przedstawiciele Powiatu Działdowskiego: starosta Paweł Cieśliński oraz wicestarosta Marian Brandt.

20 edycja Samorządowego Forum Ekologicznego, tym razem o charakterze międzynarodowym

Ponadto starosta Paweł Cieśliński został wyróżniony specjalnym podziękowaniem marszałka za „… pełną pasji i zaangażowania działalność na rzecz ochrony środowiska na Warmii i Mazurach”.

20 edycja Samorządowego Forum Ekologicznego, tym razem o charakterze międzynarodowym
Dodał: Benedykt Perzyński