Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.05.2019
LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

B. Podejmowanie działalności gospodarczej- START UP – ogłoszenie o naborze nr 35/2019

B. Rozwijanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków nr 36/2019, ogłoszenie o naborze wniosków nr 40/2019

C. Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych- ogłoszenie o naborze wniosków nr 37/2019

D. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych- ogłoszenie o naborze wniosków nr 39/2019

E. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i renowacja zabytków- ogłoszenie o naborze wniosków nr 38/2019

Termin: 22 maja – 5 czerwca 2019 r.

2.

B. Tworzenie i rozwój inkubatorów- ogłoszenie o naborze wniosków nr 34/2019

Termin: 22 maja – 13 czerwca 2019 r.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty na stronie internetowej:

www.lgdbmk.pl  w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków

Dodał: Benedykt Perzyński