Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 31.08.2020
20  laptopów i 21 tabletów za 80 tysięcy zł trafiło do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski

Powiat Działdowski w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła” uzyskał dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł przeznaczonych na zakup laptopów i tabletów dla szkół ponadpodstawowych. Dzięki grantowi do  szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1. 1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach będą mogli zasiąść przed monitorami komputerów (laptopów, tabletów).

Przekazany szkołom sprzęt zostanie użyczony zarówno uczniom, jak i nauczycielom, bo to przede wszystkim od kadry pedagogicznej zależy jakość kształcenia zdalnego. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom.

Należy przy tym podkreślić, że sprzęt przeznaczony do edukacji zdalnej będzie użytkowany także w nauczaniu stacjonarnym poprzez wykorzystywanie narzędzi on-line, m.in. edukacyjnych portali, stron i serwisów internetowych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będzie to stanowić urozmaicenie tradycyjnych zajęć stacjonarnych oraz podnosić ich atrakcyjność dla uczniów. Sprzęt przeznaczony do edukacji zdalnej będzie też wykorzystywany w przypadku długiej nieobecności uczniów lub podczas realizacji projektów edukacyjnych.

20  laptopów i 21 tabletów za 80 tysięcy zł trafiło do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński