Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.02.2023
81 lat temu powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową, stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP i podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 r., na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego ps. “Niedźwiadek”.

/Zdjęcie główne przedstawia odznakę pamiątkową AK/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński