Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.02.2023
Pamiętasz o tym, Polaku?

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 r., wywieziono z terenów podbitej Polski wywieziono pierwszych 140 tys. osób. Były to głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodniej części kraju. Jedna trzecia deportowanych trafiła na północ europejskiej części Rosji, do obwodu archangielskiego i Komijskiej ASRS, a pozostali trafili do Kraju Krasnojarskiego i obwodu omskiego na Syberii.

Druga deportacja miała miejsce w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., trzecia z 28 na 29 czerwca 1940 r., zaś czwarta z 21 na 22 maja 1941 r.

BP

/zdjęcie główne przedstawia jeden z zesłańczych łagrów/

Fot: ArchiwumDodał: Benedykt Perzyński