Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.02.2024
850 tysięcy zł dla Powiatu Działdowskiego!

2 lutego br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało uzupełnioną listę rankingową naboru do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, na której znajduje się również  wniosek Powiatu Działdowskiego zarejestrowany pod numerem FERC 0202-CS. 01-001/23/1421, poz. 959, na wnioskowaną kwotę 850 000 zł.

Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

W naborze udział wzięło ok. 90 proc. uprawnionych podmiotów w tym 300 z 314 powiatów. Na realizację określonych we wnioskach celów samorządy będą miały 24 miesiące.

850 tysięcy zł dla Powiatu Działdowskiego!
Dodał: Benedykt Perzyński