Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.02.2024
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem: #GenWarmiiiMazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór ofert do Konkursu OKO Promocji 2024 pod hasłem #GenWarmiiiMazur. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogłyby w ramach podejmowanych inicjatyw promować Województwo Warmińsko-Mazurskie z wykorzystaniem hasła #GenWarmiiiMazur oraz potrafią wykazać potencjał genu tkwiący w mieszkańcach Warmii i Mazur.

Na ten cel przeznaczone są środki w wysokości 200 tys. zł. O dotacje w wysokości do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznie uprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, a zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

https://bip.warmia.mazury.pl/2999/ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-o-nazwie-oko-promocji-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-za.html

Nabór ofert do konkursu jest możliwy za pośrednictwem platformy: https://www.witkac.pl/

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 lutego 2024 r., do godz. 15:30, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 maja 2024 r.

/zdjęcie główne przedstawia plakat z informacją o wydarzeniu/

Dodał: Benedykt Perzyński