Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.06.2024
Absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 r. podjęte jednogłośnie!

19 czerwca br. na III Sesji Rady Powiatu Działdowskiego udzielone zostało Zarządowi Powiatu Działdowskiego absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 r.  Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, podjęli tę decyzję jednogłośnie.

Starosta Paweł Cieśliński podziękował radnym za docenienie pracy Zarządu Powiatu Działdowskiego, wskazując na fakt, iż rok 2023, był dla rozwoju naszego powiatu dobrym czasem, ponieważ można było zrealizować wiele nowych zadań w postaci licznych inwestycji drogowych, projektów społecznych czy też edukacyjnych. Podkreślił również, ze część z nich powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które znacząco wzmocniły nasz potencjał finansowy.

Obecny, 2024 r., to nowe wyzwania i nowe zadania.  Zapewne niektóre z nich  będą podlegały weryfikacji, ale  mimo to należy pozostawać pełnymi optymizmu i dokładać wszelkich starań, by zapewnić mieszkańcom naszego powiatu jak najlepsze warunki do życia – podsumował starosta Paweł Cieśliński.

Absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 r. podjęte jednogłośnie!

/zdjęcie główne przedstawia 6 mężczyzn i 1 kobietę/

Dodał: Benedykt Perzyński