Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.06.2024

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłożyło do konsultacji społecznych założenia ustawy medialnej, która reguluje dostęp do rzetelnych informacji i niezależności redakcyjnej mediów na poziomie unijnym wynikające z Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA) z przyjętego w dn. 7 maja br.

Ministerstwo proponuje m.in. nowe przepisy dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego na rynku mediów lokalnych:

„Należy rozważyć wprowadzenie całkowitego zakazu prowadzenia działalności medialnej (wydawania prasy oraz dostarczania usług medialnych w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji) przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty podległe tym jednostkom. (…) W przypadku wprowadzenia takiego zakazu, należałoby dopuścić możliwość wydawania przez samorządy biuletynów informacyjnych, które należałoby zdefiniować w Prawie prasowym np. w ślad za Słownikiem języka polskiego, jako serwis informacji lub informator o działalności danej instytucji czy organizacji. Należy dokładnie wskazać w ustawie określoną liczbę wydań biuletynów w ciągu roku (proponuje się, aby było to maksymalnie 6 wydań rocznie) i zastrzec, iż nie mogą zawierać reklam”.

Założenia ustawy medialnej oraz Tabela do zgłaszania uwag w załącznikach:

Źródło: PAP

Dodał: Benedykt Perzyński