Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.02.2021
„Aqua… à quoi?”, czyli „Woda…. dlaczego?”

„Aqua… à quoi?”, czyli „Woda…. dlaczego?” to projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie w ramach programu Erasmus + (lata realizacji: 2019-2021) w oparciu o zasadniczy cel, jakim jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia wody oraz odpowiedzialnego jej użytkowania poprzez wspólne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych.

W projekcie biorą udział cztery szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie, Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld (Niemcy), Istituto di Istruzione Superiore Marzotto- Luzzatti w Valdagno (Włochy), Lycée Général et technoligique Charles de Gaulle w Vannes (Francja).

Celem przewodnim jest zaktywizowanie społeczności do właściwego korzystania z wody, uwrażliwienie na jej odpowiedzialne użytkowanie, budzenie świadomości do wspólnej troski o wodę oraz przeprowadzenie badań na temat stanu wód w regionach, w których znajdują się nasze szkoły. Jednocześnie pragniemy, aby uczniowie zaangażowali się jeszcze bardziej w życie szkoły. W trakcie pracy nad projektem  będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zaprojektują tzw. słownik przetrwania, umożliwiający poznanie najważniejszych zwrotów potrzebnych w sytuacjach codziennych. Bardzo ważnym aspektem współpracy jest wzajemne poznawanie kultur, gdyż spotkanie z kulturą kraju oraz jego językiem umożliwia otwarcie się na innych ludzi oraz pozwala dostrzec, iż mimo dużego zróżnicowania łączy nas wiele płaszczyzn – oczekiwania, marzenia, tradycje, przyszłość.

Projekt jest także świetną możliwością rozwoju i doskonalenia  warsztatu pracy dla nauczycieli, w trakcie wymiany nauczyciele mogą rozwijać własne kompetencje zawodowe.

Nasze działania mają na celu usprawnienie komunikacji oraz wzbudzenie wrażliwości na problemy ogólnoświatowe, wspólne znalezienie drogi do ich rozwiązania. Liczymy, że każdy uczestnik projektu będzie mógł rozwijać swoje zdolności, kreatywność oraz umiejętności.

Projekt realizowany jest w języku niemieckim. Szkołą koordynującą jest Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld w Niemczech, zaś koordynatorem projektu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie jest p. Dorota Chmielewska.

Informacja: II LO w Działdowie

 

Galeria

Fot: II LO w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński