Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 10.02.2021
Nowoczesne pracownie przedmiotowe w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski

Powiat Działdowski w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 50 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji przeprowadzonej ze środków Powiatu w trzech szkołach:  Zespole Szkół nr 1 w Działdowie, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. S. Kaliskiego w Działdowie oraz Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

W sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  w roku szkolnym 2020/2021 została wyposażona nowa pracownia chemiczna w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, nowa pracownia języków obcych i pracownia technika rachunkowości w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie oraz nowa pracownia elektryczno–elektroniczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1w Działdowie.

Aranżacja zaadoptowanych pomieszczeń oraz zakupiony  sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu w efektywny sposób  wspierają procesy przyswajania wiedzy przez uczniów oraz ułatwiają i optymalizują pracę nauczycieli.

Nowe pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt czekają na powrót uczniów do szkół, by w pełni wykorzystać możliwości oferowane profesjonalne pomoce dydaktyczne.

 

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński