Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 09.02.2021

Powiat Działdowski w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna tablica” uzyskał dofinansowanie w wysokości 56 000,00 zł przeznaczonych na zakup laptopów, projektorów, tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych  dla prowadzonych szkół ponadpodstawowych. Wkład własny Powiatu Działdowskiego wyniósł 14 000,00 zł. Dzięki wsparciu finansowemu do  szkół trafił nowoczesny sprzęt, który może być wykorzystywany zarówno do stacjonarnego, jak i zdalnego nauczania.

Profesjonalny sprzęt do wykorzystywania technologii informacyjno–komunikacyjnych trafił do pracowni w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie, w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. S. Kaliskiego w Działdowie oraz w Technikum w  Zespole Szkół w Malinowie.

Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt  umożliwi uczniom  rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym oraz posłuży wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Galeria

Fot: ZS Nr 1 w Działdowie, LO w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński