Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 03.01.2022
Budżet  Powiatu Działdowskiego na 2022 rok

29 grudnia 2021 r. na grudniowej sesji radni powiatowi przyjęli projekt budżetu na 2022 rok. W projekcie budżetu plan dochodów wynosi 97 949 615 zł, a plan wydatków 112 567 207 zł, tym samym budżet zamknie się więc deficytem w wysokości 14 617 592 zł.

BP

/zdjęcie główne przedstawia cztery osoby/

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński