Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.12.2022
Budżet Powiatu Działdowskiego na rok 2023 przyjęty jednogłośnie!

28 grudnia br. na XLIX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 i budżetu na rok 2023. Przed podjęciem wyżej wymienionych uchwał starosta Paweł Cieśliński przypomniał najważniejsze zadania inwestycyjne, modernizacyjne i doposażeniowe, zrealizowane z udziałem funduszy zewnętrznych i pochodzących z budżetu Powiatu Działdowskiego. Po staroście głos zabrali wójtowie gmin: Działdowo i Rybno: Mirosław Zieliński oraz Tomasz Węgrzynowski, którzy pogratulowali tak wielu osiągnięć i podziękowali Zarządowi Powiatu Działdowskiego za świetną współpracę w zakresie wspólnych inwestycji.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników sesji/

Fot: materiał filmowy: portal moje-dzialdowo.plDodał: Benedykt Perzyński