Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.03.2021

OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE
KOŁO NR.6 ,,SANDACZ” w Działdowie
ul. Norwida 25, 13-200 Działdowo

CENNIK

OPŁAT NA WĘDKOWANIE DLA CZŁONKÓW OTW. POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GOSPODARSTWEM RYBACKIM OSTRÓDA Z SIEDZIBĄ W WARLITACH, A OSTRÓDZKIM TOWARZYTWEM WĘDKARSKIM NA OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO OSTRÓDA W SEZONIE 2021 – 2022.

Składka członkowska OTW …………………………………………………………… 30,00 zł.
Składka członkowska OTW dla osób, które ukończyły 65 lat …………………….. 20,00 zł.
Składka członkowska OTW młodzieżowa ………………………………………….. 10,00 zł.
Wpisowe tylko dorośli …………………………………………………………………. 30,00 zł.
Egzamin na Kartę Wędkarską…………………………………………………………. 30,00 zł.
Dobrowolna składka na zarybienie jeziora Brzezno członków OTW……………… 0,00 zł.
LP Nazwa Cena;
1. Jeziora licencyjne – dwie wędki z brzegu …………………………………………. 250,00 zł.
2. Jeziora licencyjne – dwie wędki z brzegu i łodzi lub spinning …………………… 450,00 zł.
3. Wszystkie jeziora udostępnione – dwie wędki z brzegu …………………………. 190,00 zł.
4. Wszystkie jeziora udostępnione – dwie wędki z brzegu i łodzi lub spinning … 310,00 zł.
5. Jedno jezioro ogólnie udostępnione – dwie wędki z brzegu ……………………..150,00 zł.
6. Jedno jezioro ogólnie udostępnione – dwie wędki z brzegu i łodzi lub spinning. 200,00 zł.
7. Zezwolenia jednodniowe „P” sprzedane nad wodą ……………………………… 200,00 zł. 8. Rzeka Wel od jez. Rumian do jez. Zarybinek ….. ………………………………. 50,00 zł.

9. Młodzież do 18-tego roku życia posiadający Kartę wędkarską przysługuje 50% zniżki,
Osoby powyżej 70 roku życia 30% zniżki, Zniżki dotyczą przy wykupie zezwolenia na
cały sezon (nie dot. Połowów nocnych).
10. Każdy członek OTW opłaci składkę członkowską do końca maja 2021 r. zgodnie ze
Statutem OTW.
11. Opłaty dokonujemy w sklepie wędkarskim (Skarbnika koła) przy ul. M. Skłodowskiej 23 A
12. Dla członków OTW Koła Nr. 6 „SANDACZ” w Działdowie zamieszkałych na terenie
powiatu działdowskiego sprzedaż znaczków w każdy dzień w godzinach od 9/00 do
17/00
Uwaga z powodu pandemii można dokonać wpłat na zezwolenie w/w cenniku przelewem na
Konto Bankowe Gospodarstwa Rybackiego w Ostródzie.
Konto: Bank MILLENNIUM SA Warszawa 54 1160 2202 0000 0000 6194 2965
Kontakt: www.gro.ostroda.pl e-mail: gro@gro.ostroda.pl

UWAGA . EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W KARZDĄ ŚRODĘ W GODZ. 15/00 – 17/00 OD DNIA 15.03.2021 r. DO KOŃCA MAJA b.r.

Uwaga wszelkie informacje dotyczące naszej działalności można uzyskać na stronie Facebooka Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie Koło Nr.6 „SANDACZ” w Działdowie.

Zarząd OTW Kola Nr.6 „SANDACZ” w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński