Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.03.2021

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa przyzna laureatom nagrody pieniężne w wysokości (brutto):

I – 4 500 zł,

II -2 500 zł,

III – 1 500 zł.

W drugim etapie konkursu (głosowanie internautów) zostanie przyznana nagroda w wysokości 1 500 zł (brutto)

Termin składania prac mija 20 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński