Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.03.2018
Czemu służą te manipulacje?!

W Gazecie Olsztyńskiej z dn. 1 marca 2018 r., na stronie 7 zamieszczony został artykuł „Musieli wziąć sprawy w swoje ręce” podpisany inicjałami MCZ, MK i elektronicznym adresem poczty redakcja@gazetaolsztynska.pl, w którym czytamy:

 „Działka należąca wcześniej do gospodarstwa rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie została przejęta i sprzedana przez starostwo powiatowe w 2011 roku. Nabywca rozpoczął przygotowania do budowy fermy”.

Otóż właściwie nie ma w tej informacji ani krztyny prawdy i jest ona oparta o jakieś „zasłyszane” źródła!

Ale po kolei:

  • Działka nie należała do „gospodarstwa rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie”, ale do gospodarstwa rolnego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie (vide: załącznik, s. 3);
  • Wniosek o wygaśnięcie zarządu trwałego dotyczącego działek 299/7 i 304 w obrębie wsi Sarnowo i dz. 278 w obrębie wsi Komorniki wniósł do Starosty Działdowskiego dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie Michał Struzik 15 marca 2011 r. uzasadniając go „brakiem możliwości właściwego zarządzania gruntami, które pozostały po likwidacji Zakładu budżetowego” (vide załącznik, s. 3) i Zarząd Powiatu decyzją Nr11/11 orzekł o wygaśnięciu z dn. 6 kwietnia 2011 r. trwałego zarządu działek 299/7 i 304 w obrębie wsi Sarnowo i dz. 278 w obrębie wsi Komorniki i swoją decyzję uzasadnił zgodnie z sugestią dyrektora Zespołu Szkół im. Emilli Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie Michała Struzika zawartą w wyżej wymienionym wniosku. Decyzja stała się ostateczną w dn. 5 maja 2011 r. (vide: załącznik, s. 1-2) Tym samym Powiat Działdowski, a nie „starostwo powiatowe”, czego nie rozróżniają autorzy artykułu, stał się właścicielem działek.
  • Dalej autorzy sugerują, że działka została sprzedana w 2011 r., co jest niezgodne z prawdą, ponieważ dopiero w 2013 r., w trakcie otwartego przetargu, działki zostały sprzedane rolnikom z Kwidzyna, państwu Osikom (vide: Akt notarialny z dn. 9 sierpnia 2013 r. Rep.A Nr3042/2013, do którego dostęp jest publiczny poprzez zbadanie KW dla tej nieruchomości);
  • Działka, o której piszą autorzy artykułu, była jeszcze przedmiotem kolejnych transakcji, zanim trafiła do obecnego właściciela, mającego zamiar wybudować na niej kurniki. Nie ma powodu, dla którego autorzy artykułu mieliby wiązać decyzję Powiatu Działdowskiego z 2013 r. z budową kurników na działce, która do Powiatu Działdowskiego, ani do pierwszego jej nabywcy, czyli państwa Osików, nie należy.

Sumując,  osoby podpisujące się inicjałami MCZ, MK i elektronicznym adresem poczty: redakcja@gazetaolsztynska.pl, przedstawiając nieprawdziwe informacje w Gazecie Olsztyńskiej, dopuściły się manipulacji, sugerując, jakoby Starostwo Powiatowe w Działdowie dopuściło się sprzedaży bliżej nieokreślonej przez nich działki przedsiębiorcy, który na niej ma lub miał zamiar stawiać kurniki. Takie przedstawienie nieprawdziwych faktów wskazuje Starostwo Powiatowe w Działdowie jako współsprawcę potencjalnego zagrożenia dla środowiska oraz mieszkańców Działdowa i okolic, dlatego wystąpiłem do Gazety Olsztyńskiej o sprostowanie, zaś autorom tych manipulacji proponuję, aby na przyszłość, kiedy będą pisali o Powiecie Działdowskim, korzystali ze źródeł, a nie z opowiastek wyssanych z palca.

Starosta Marian Janicki

Czemu służą te manipulacje?!
Dodał: Benedykt Perzyński