Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.03.2018
PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

Powiat Działdowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” adresowany do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu działdowskiego,. Obejmuje on dwa moduły:

Moduł I, czyli likwidacja barier społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu osoby niepełnosprawne spełniające warunki wytyczone przez PFRON mogą ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy kategorii B, do utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, mogą ubiegać się o dofinansowanie do protezy, mogą ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Wnioski przyjmowane są od 7 maja do 30 sierpnia 2018 r. w siedzibie PCPR w Działdowie.

Moduł II, czyli udzielanie wsparcia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, studiach wyższych jednolitych, studiach I i II stopnia oraz doktoranckich. Wsparcie z PFRON to dodatek do czesnego jak i kosztów kształcenia. Każda ucząca się osoba z powiatu działdowskiego może ubiegać się o takie dofinansowanie. Wnioski można składać w dwóch turach:  od 1 do 30 marca i od 1 września do 10 października 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, tel. . 23 698 01 30

Dodał: Benedykt Perzyński