Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 26.03.2018
DLACZEGO BURMISTRZ BZDURZY?

22 marca br. na stronie facebookowej burmistrza Miasta Działdowo ukazał się wpis sugerujący, jakoby środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia, kultury i sportu były w Gminie Miasto Działdowo 3,5-raza większe niż analogiczne w Powiecie Działdowskim.

Jest to oczywiste przekłamanie, ponieważ burmistrz Grzegorz Mrowiński uwzględnił tylko JEDNĄ  (sam jej numer umieścił przy jednej z ilustracji) uchwałę Zarządu Powiatu, nie wiedząc, że powinien uwzględnić i inne.  A najlepiej jak zapoznałby się z uchwalą budżetową, którą uchwaliła Rada Powiatu Działdowskiego. Gdyby to zrobił, to zauważyłby, że Powiat Działdowski zaplanował w tym roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia, kultury i sportu kwotę 468 014 zł. Skąd taka kwota? To proste. Wynika ona z poszczególnych paragrafów uchwały budżetowej, a nie z jednej uchwały Zarządu Powiatu, na którą się burmistrz Grzegorz Mrowiński powołał.

W celu rzetelnego poinformowania podaję pozycje, na które w budżecie powiatu się powołuję:

  • na stypendia sportowe – 80 tys. zł,
  • na zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu – 141 900 zł,
  • na organizację współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych – 12 000 zł,
  • na doposażenie OSP – 75 472 zł,
  • na publikacje medialne i inne – 143 800 zł,
  • na wsparcie udziału w konkursach, zawodach, festiwalach itp. -14 842 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Marian Janicki

Dodał: Benedykt Perzyński