Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.03.2018
„Ku skuteczności” w działdowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

22 marca br., w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. 11 Listopada, w Działdowie odbyło się seminarium poświęcone edukacji włączającej po zmianach w prawie oświatowym: „Ku skuteczności”.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Działdowie, z poradniami w Iławie, Nidzicy oraz Nowym Mieście Lubawskim i objęte było patronatem Kuratora Warmińsko – Mazurskiego.

Podczas seminarium przedstawiono tzw. „dobre praktyki” pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mające na celu wskazanie możliwości działania w zakresie włączania uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi do systemy szkoły i przedszkola; ukazanie skutecznej współpracy między podmiotami wspierającymi proces edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi; wsparcie osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z ograniczeniami komunikacyjnymi.

Spotkanie otworzył dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie Wojciech Lipka. Tematykę organizowania kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych poruszyły: pedagog poradni w Działdowie Danuta Bojanowska-Obłuda, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Beata Piątkowska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie Beata Kozłowska.

W kolejnej części spotkania zajęto się tematyką pomocy uczniom z mutyzmem selektywnym. Problematykę omówiły specjalistki, psycholog Natalia Szramka reprezentująca poradnię w Działdowie oraz psycholog Joanna Ciszewska z poradni w Iławie. Istotnym elementem seminarium było wystąpienie rodzica dziecka mutyzmem selektywnym, który przedstawił skuteczność działań podejmowanych przez specjalistów na rzecz jej dziecka. Małgorzata Nierzwicka, psycholog pracujący w poradni w Iławie oraz psycholog Teresa Podolak z poradni w Nowym Mieście Lubawskim poruszyły problem zachowania „nadmiarowego”, zakłócającego proces edukacyjno-wychowawczy. Ostatnim elementem Seminarium było wystąpienie Magdaleny Żukowskiej, psychologa z poradni w Nidzicy, na temat wielopłaszczyznowej współpracy środowiska w zakresie pomocy uczniowi z Zespołem Aspergera. Na zakończenie spotkania głos podsumowujący seminarium zabrała zastępczyni dyrektor Poradni w Iławie Marzena Iwasiów.

Galeria

Udział w spotkaniu wzięło łącznie 54 osoby, m. in. przedstawiciel kuratorium oświaty, starszy wizytator Anna Zdaniukiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie Marlena Perzyńska, dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi zainteresowane powyższą tematyką.

Galeria

Kolejne seminarium poruszające tą tematykę odbędzie się już 17 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, na które już teraz serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Nadesłał: Wojciech Lipka

Dodał: Benedykt Perzyński