Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.03.2018
POKŁOSIE MANIPULACJI

12 marca br. Redakcja „Gazety Olsztyńskiej” opublikowała na stronie 7 niewielką notatkę: „Przepraszamy”, o następującej treści:

W artykule „Musieli wziąć sprawy w swoje ręce napisaliśmy, „że działka należąca wcześniej do gospodarstwa rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie została przejęta i sprzedana przez starostwo powiatowe w 2011 roku. Nabywca rozpoczął przygotowania do budowy fermy”. Sugeruje to, że starostwo sprzedało działkę obecnemu właścicielowi, mającemu zamiar wybudować na niej kurniki. Tymczasem rzeczoną działkę starostwo sprzedało rolnikom spod Kwidzyna. Działka ta zanim trafiła do obecnego właściciela była jeszcze przedmiotem kolejnych transakcji. Dlatego nie można wiązać decyzji Powiatu Działdowskiego w sprawie w/w działki w 2013 r. z budową kurników” (vide: zdjęcie tej notatki).

POKŁOSIE MANIPULACJI

Cieszy mnie to, że Redakcja ww. gazety, a konkretnie jej naczelny Igor Hrywna, zareagował na mój list i wydrukował powyższe przeprosiny, niemniej jednak „źródła” i „redaktorzy”, dzięki którym takie przekłamanie zaistniało, podważyli wiarygodność „Gazety Olsztyńskiej” jako źródła rzetelnych informacji o naszym regionie. Nie liczę na przeprosiny ze strony „manipulantów”, ponieważ się ich nie doczekam, ale na to, że przestaną manipulować faktami oraz na to, że następnym razem Redakcja „Gazety Olsztyńskiej” dokładniej sprawdzi treść tego, co na łamach zamieszcza.

Starosta Działdowski

Marian Janicki

Dodał: Benedykt Perzyński