Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 08.01.2024
Dobry początek roku dla Zespołu Szkół w Lidzbarku!

25 czytników Amazon Kindle i 15 tabletów Amazon Fire otrzymał nieodpłatnie Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku w ramach  akcji „Cyfrowy Uczeń”. Celem głównym programu  jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński