Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 08.01.2024
Realizacja programu „Wektory życia” w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu

Powiat Działdowski, po podpisaniu w listopadzie 2023 r. porozumienia  z Ministrem Edukacji i Nauki, pozyskał kwotę 15 200,00 zł na realizację programu „Wektory życia” w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program jest realizowany od grudnia 2023 roku w czterech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski. Należą do nich: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół  im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie.

Program „Wektory życia” opiera się na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii i pedagogiki. Jest realizowany przez nauczycieli w formie warsztatów psychoedukacyjnych, bazujących na grach edukacyjnych i bogatym zestawie pomocy dydaktycznych, w tym aplikacjach webowych. Ich celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie kondycji psychicznej młodzieży i jej kompetencji społecznych.

Dodał: Benedykt Perzyński