Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.12.2023
Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego i Branżowego Oddziału Wojskowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski

Powiat Działdowski otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla uczniów:

  • Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku,
  • Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie,
  • Branżowego Oddziału Wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 311 750,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowi 249 400,00 zł (80%), a wkład własny Powiatu Działdowskiego to 62 350,00 zł (20%).

W ramach dofinansowania każdy uczeń Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz Branżowego Oddziału Wojskowego (BOW) otrzyma indywidualne pakiety ubioru, w skład którego wchodzą m.in. takie elementy jak bluza, spodnie, koszulka T-shirt, bluza ocieplana, beret, rękawice, plecak taktyczny  oraz regulaminowe oznaki, natomiast szkoły otrzymują wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia wojskowego. Wyposażenie specjalistyczne obejmuje m.in. kamizelki taktyczne, kurtki oddychające, hełmy ochronne wojskowe, kompasy, radiotelefony, lornetki, makietę broni szkoleniowej, replikę pistoletu, replikę granatu ręcznego, plecak medyczny z wyposażeniem.

Realizacja programu szkolenia w OPW w liceum stanowi uzupełnienie kształcenia ogólnego, z kolei w OPW w technikum i BOW stanowi uzupełnienie kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, wynikającej z podstawy programowej dla danego kierunku kształcenia zawodowego.

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia będą prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • zajęcia teoretyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania;
  • zajęcia praktyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych, natomiast w branżowej szkole I stopnia minimalna liczba godzin zajęć wynosi 120, w tym 9 godzin zajęć teoretycznych i 111 godzin zajęć praktycznych.

Program szkolenia w OPW i BOW przygotuje każdego ucznia do podjęcia służby wojskowej (zawodowej lub terytorialnej). Realizowany program szkolenia będzie także służyć rozwijaniu umiejętności  przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów szkół naszego powiatu.

 

Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego i Branżowego Oddziału Wojskowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Działdowski
Dodał: Benedykt Perzyński