Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.08.2023
Dożynkowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Samorząd Województwa Warmińsko mazurskiego organizuje konkurs „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 17 września br. podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku.

Stoiska wystawowe oceniane będą pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja odbywać się będzie od godz. 10.00 do 14.00.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2023 roku drogą mailową: dow@warmia.mazury.pl (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Wojewódzki Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023”.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8670-dozynkowy-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński