Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.08.2023
Zaproszenie do I konkursu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w priorytecie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.

2 sierpnia br. rozpoczął się nabór do I konkursu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w priorytecie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.

Konkurs ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla MŚP w procesie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej obejmującym województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie regionalne, tj. z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Środki można uzyskać na przeprowadzenie audytu technologicznego, diagnozy cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie działań automatyzacji i robotyzacji procesów, wynikających z opracowanej mapy drogowej. W rezultacie, przedsiębiorstwa będą mogły wdrożyć innowacje w swoich procesach produkcyjnych.

 Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 3 mln zł. na projekt.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI (Lokalnego Systemu Informatycznego), do 25 października 2023 r., do godz. 16:00.

Szczegóły na stronie: https://fepw.parp.gov.pl/component/grants/grants/automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński