Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.04.2020
Drogowy potencjał południowych Mazur

13 marca br. odbyło się w Olsztynie spotkanie marszałka województwa Gustawa marka Brzezina z przedstawicielami powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, piskiego i działdowskiego w sprawie utworzenia korytarza transportowego „Via Masuria” w ramach projektu Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury”. Nasz powiat reprezentował wicestarosta Marian Brandt.

W tym miejscu należy wspomnieć, iż w czerwcu 2019 roku zawarto porozumienie w zakresie opracowania założeń projektu Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury”. Podpisy pod dokumentem złożyli wówczas przedstawiciele starostwa szczycieńskiego, nidzickiego, piskiego i działdowskiego. Jednym z pomysłów w ramach wspólnych działań jest utworzenie korytarza transportowego „Via Masuria”, łączącego drogę S7 z trasą „Via Baltica” – z obwodnicy Nidzicy DW604 do Wielbarka, z DK57 poprzez Port Lotniczy w Szymanach do Szczytna, DK53 do Rozóg oraz drogami gminnymi poprzez wieś Spaliny, Karpa do Turośli. Następnie drogą powiatową poprzez Jabłoń do Pisza, skąd DK68 poprzez Białą Piską do węzła Szczuczyn, w ciągu DK61. Ideą Obszaru Funkcjonalnego „Południowe Mazury” jest rozwój gospodarczy czy możliwość wspólnych działań inwestycyjnych (szczególnie w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej) w tej części województwa warmińsko-mazurskiego.

UM

Dodał: Benedykt Perzyński