Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.04.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, podaje się do wiadomości, że kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmować wpłaty gotówkowe.

Należne opłaty można dokonywać drogą przelewów lub w urzędzie za pomocą kart płatniczych.

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać
wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A lub drogą internetową na rachunek bankowy nr 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

Dodał: Benedykt Perzyński