Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.04.2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z KORONAWIRUSEM  informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. w  Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego, zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna).

 tel. kontaktowy: 23 697 59 67

e-mail: kultura@e-starostwo.pl

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Działdowski

-//-

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński