Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.04.2020

Komunikat w sprawie ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Działdowie

Stosownie do wymogów związanych z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, informujemy, że począwszy od 17. marca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Działdowie wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw wyłącznie najistotniejszych z punktu widzenia interesu publicznego
i żywotnych potrzeb mieszkańców.

W tym celu możliwy jest kontakt osobisty w siedzibie Starostwa w dni powszednie
w godzinach od 9.00 do 12.00 za pośrednictwem punktów obsługi interesantów, które zostały zlokalizowane:

– w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 – I piętro

– w Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8 – parter

– w Działdowie przy ul. Skłodowskiej 15 A – parter.

Po tych godzinach, kontakt bezpośredni z pracownikami Starostwa Powiatowego
w Działdowie będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub drogą e-mailową.

Jednocześnie przypominamy o możliwości załatwiania spraw i procedowania ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

Starosta Działdowski

-//-

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński