Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.06.2021

Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ Działdowo zdecydowała się na przystąpienie w dniu 07.06.2021r. w godz. od 10:00 do 12:00 do jednorazowego dwugodzinnego ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego. Ze strajku wyłączono najbardziej newralgiczne dla bezpieczeństwa funkcjonowania szpitala komórki oraz osoby funkcyjne. Odbyłem rozmowy z kierownictwem Związku Zawodowego oraz pracownikami próbując wymóc jak najmniej dotkliwe dla pacjentów sposoby postępowania w czasie tego protestu. Rozumiejąc powody niezadowolenia tej grupy zawodowej i ich postulaty uważam, że czynny strajk w ochronie jest nieakceptowalną formą protestu.

Zaapelowałem, żeby jakiekolwiek działania Związku Zawodowego nie miały negatywnych skutków dla chorych. Nie wyraziłem zgody na opuszczenie oddziałów i innych miejsc pracy. Poleciłem aby okresowe powstrzymanie się od wykonywania niektórych czynności w ciągu 2 godzin nie wpłynęło negatywnie na dobrostan chorych, którymi mamy obowiązek zajmować się z należyta troską.

Zapewnimy pełne bezpieczeństwo naszym chorym. Mam nadzieję a nawet pewność, że mądrość i odpowiedzialność oraz poczucie zawodowego obowiązku pielęgniarek i położnych SPZOZ w Działdowie pozwoli na spektakularne wyrażenie niezadowolenia a jednocześnie pacjenci nie staną się kartą przetargową w prowadzeniu sporu zbiorowego.

   z poważaniem

                                                                       Ireneusz Weryk

                                                                       Dyrektor SPZOZ w Działdowie

 

/zdjęcie główne przedstawia ambulans na tle budynków/

Dodał: Benedykt Perzyński