Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.04.2021

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, który ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jest już 400 tysięcy osób autystycznych. Badania wskazują, że autyzm występuje u 1 na 100 dzieci. Spektrum nie dotyczy jednak tylko tej określonej liczby, ale również rodziców, opiekunów czy rodzeństwa tych osób, a to już tworzy dużą grupę społeczeństwa – około 3 mln osób. Rozpowszechnianie wiedzy na ten temat, dostrzeganie osób ze spektrum autyzmu i udzielanie wsparcia jest ważne, dlatego obchody Dnia Świadomości Autyzmu są objęte patronatem honorowym Prezydenta RP.

„Polska na Niebiesko” – to coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Fundacją JIM. Tego dnia organizowana jest akcja Zaświeć się na niebiesko zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism Speaks. Akcja polega na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami. W tym dniu warto zorganizować niebieski dzień w szkole, pracy i bibliotece!

Powiatowa  Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie, włączając się w upamiętnienie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przygotowała propozycję nowości z naszych zbiorów oraz interesujące materiały pomocnicze, które znajdują się w sieci.

Wystarczy skorzystać z katalogi online znajdującego się na stronie : www.pbpdzialdowo.pl, wpisując hasła przedmiotowe/temat, takie jak:

  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
  • Dziecko autystyczne

 Zachęcamy do lektury książek, artykułów z czasopism znajdujących się w bogatej ofercie naszej biblioteki.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Zdjęcie pod tekstem przedstawia półkę z książkami

Nadesłała: Magdalena Bartołd

Fot: PBP w Działdowie Dodał: Benedykt Perzyński