Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 15.06.2021
„Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii”. Warsztaty dla doradców zawodowych z powiatu działdowskiego

9 czerwca 2021 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego: „Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii.”

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i analiz zadań doradcy zawodowego. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić ewaluację swoich działań z zakresu doradztwa zawodowego aby była ona efektywna i pomocna w planowaniu zadań na kolejny rok szkolny.

W drugiej części warsztatów zapoznano doradców z aktualną rzeczywistością po pandemii oraz jej wpływem na rynek pracy i powiązane z tym funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole. Podczas spotkania przedstawiono raport „Pracownik przyszłości” opracowany przez  Infuture Hatalska Foresight Institute .

 Spotkanie było okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w doradztwie zawodowym online. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i problemami z którymi się stykają w codziennej pracy. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

Warsztaty zorganizowała Iwona Karkut – doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Działdowie.

„Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii”. Warsztaty dla doradców zawodowych z powiatu działdowskiego
Fot: PP-P w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński