Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 11.06.2018
Finał krajowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Lidzbarku

W dn. 8-10 maja odbyła się w lidzbarskim „Ośrodku Pod Lipami” 33. edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska w Polsce, a jej patronem merytorycznym była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaś honorowym Wojewoda Warmińko-Mazurski. Głównym założeniem OWE było wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, zaś zakres zagadnień związanych z  tematami poruszanymi podczas olimpiad był wyjątkowo szeroki, m.in.: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, ochrona powietrza, odpady, rekultywacja, podstawowe akty prawa ochrony środowiska i bieżące informacje społeczno-gospodarcze z dziedziny ekologii w Polsce i na świecie. W organizację finału zaangażowali się przedstawiciele Welskiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwo Lidzbark, natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansował organizację tego wydarzenia.

Galeria

Fot: Kamila SadowskaDodał: Benedykt Perzyński