Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.10.2018
Finalizacja realizacji kolejnego projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie (film)

Zespół Szkół Nr 1 po raz kolejny podniósł standardy wyposażenia w Technikum nr 1. Szkoła finalizuje właśnie realizację projektu „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista  i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie” zgodnie z umową podpisaną 22 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem oraz starostą Marianem Janickim. Sprawne działania nauczycieli informatyków,  pracowników administracji szkoły oraz dyrekcji sprawiły, że pomimo terminu zakończenia przypadającego na grudzień pracownie już zostały uruchomione i cieszą  uczniów i nauczycieli.

Galeria

Oficjalne otwarcie pracowni nastąpiło 15 października br. o godz. 9.30. Z tej okazji odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w branży informatycznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych i narządzi TIK zakupionych w ramach projektu.

Nowe pracownie wyposażone zostały w: 51 nowoczesnych zestawów komputerowych, 2 projektory, 16 drukarek, 16 kompletów urządzeń i narzędzi do konfiguracji i budowy sieci, 16 kompletów podzespołów do składania komputerów wraz z narzędziami, wizualizer, telewizor 75 cali, mini komputer NUC nowej generacji, narzędzia zdalnej obsługi oraz stanowisko szybkiego druku.

Od 2010 roku to już 3 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany w Technikum nr 1. Projekty te są niezbędne do zachowania trwałości, efektywności oraz wysokiej jakości nauczania w zawodach technik informatyk i technik ekonomista. Celowość realizacji tych projektów potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.

Obecny projekt wychodzi szczególnie naprzeciw potrzebom realizacji zajęć w dużych grupach, zwanych często teoretycznymi lub wykładowymi. Odpowiednio doposażona Sala Wykładowa dofinansowana w projekcie pozwoli lepiej i efektywniej przygotować uczniów do nauczanych zawodów w dobie społeczeństwa informacyjnego. Projekt otwiera także ogromne możliwości przed nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, którzy mogą wykorzystać salę do poprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Dziękujemy władzom Powiatu Działdowskiego za umożliwienie realizacji projektu, zabezpieczenie i dyspozycje wkładu własnego w kwocie 63 987,22 zł oraz za skuteczną i efektywną współpracę.

Gimnazjaliści!!! Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych!!! Już zapewne zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej dla Was szkoły. Może warto wziąć pod uwagę Zespół Szkół nr 1. Kształcenie w technikum informatycznym i ekonomicznym odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi z wykorzystaniem technologii, których nie znajdziecie w żadnej ze szkół w najbliższej okolicy. Możemy Wam także obiecać, że to nie ostatni nasz projekt, a szkoła będzie się dla Was dalej rozwijać. Warto dodać, że pod względem zdawalności matur zajmujemy II miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Zapraszamy na „Grunwaldzką”.

Nadesłała: Magdalena Skuza

Finalizacja realizacji kolejnego projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie (film)
Fot: Magdalena SkuzaDodał: Benedykt Perzyński