Powiat Działdowski

A- A+

Wydziały i jednostki - prezentacje 12.06.2018
Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie (prezentacja)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie  został powołany 15 grudnia 2000 r. przez Starostę Działdowskiego i mieści się przy ul. Władysława Jagiełły 46 (tel. 23 697 22 63, e-mail: pzoon@e-starostwo.pl). Przewodniczący: Wiesław Muszyński.

Cele i zadania oraz strukturę i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie  przedstawia zamieszczona niżej prezentacja:

Fot: PZONDodał: Benedykt Perzyński