Powiat Działdowski

A- A+

Wydziały i jednostki - prezentacje 21.06.2018
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie (prezentacja, film)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie  zostało utworzone Uchwałą Nr 18/99 Rady Powiatu Działdowskiego z dn. 13 stycznia 1999 r. i mieści się przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie. (tel. 23 698 01 30, e-mail: pcprdzialdowo@wp.pl, strona internetowa: http://pcpr.dzialdowo.pl/).

Dyrektor: Tadeusz Modzelewski.

Cele i zadania oraz strukturę i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie przedstawia zamieszczona niżej prezentacja oraz film:

Dodał: Benedykt Perzyński