Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 31.05.2023
Gmina Działdowo z dofinansowaniem w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W tegorocznej edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” złożono 21. wniosków, spośród których 13 rozpatrzono pozytywnie, ponieważ musiały to być zadania własne gmin oraz mieć na celu poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz uzyskać wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.

Wyżej wymienione warunki zostały spełnione przez Gminę Działdowo, która pozyskała dla wsi Pożary 15 900 zł na realizację zadania „Ekologicznie żyjemy i w zgodzie z naturą działamy! Powstanie zielonego przystanku w Pożarach”.

Gratulujemy!

/zdjęcie główne przedstawia budynek urzędu/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński